Teaching


دوره ی آموزشی مقدّمه ای بر نقاشی رنگ روغن

این دوره ی آنلاین شامل چهار درس مقدماتی است و طی چهار هفته به اولیه ترین و مهم ترین مباحث برای شروع نقاشی رنگ روغن می پردازیم . در بستر این دوره پس از آشنایی با ابزار و وسایل مورد نیاز ایده های مشترکی را در دنیای نقاشی بررسی می کنیم که جدای از هر نوع سبک و ابزاری می تواند به شما کمک کند تا نگاهی نقاشانه را در درون خودتان رشد دهید. برای اطلاعات بیشتر می توانید ویدیو زیر را مشاهده کنید : س



ثبت نام

برای شرکت در دوره ی آموزشی پیش رو می توانید از طریق نشانی های زیر اقدام کنید

اینستاگرام : @pedram.m.taheri
تلگرام : @pedrammt
ایمیل : pedram.courses@gmail.com

Scroll Up